Často kladené otázky

Aká technológia sa používa v moduloch?
Technológia použitá v moduloch bola vyvinutá interne a pozostáva predovšetkým z proprietárneho plastového jadra vystuženého sklenenými vláknami (predimpregnovaný laminát). Táto vrstva sa nachádza nad a pod bunkou a je hlavným dôvodom flexibility a stability modulov. V moduloch sú použité tradičné kryštalické články. Viac informácií na vyžiadanie.

Sú fotovoltické moduly vhodné na použitie vo veľmi horúcom prostredí?
Áno, moduly sú vhodné na použitie v horúcich oblastiach. Odvod tepla z vrchnej časti modulu je veľmi efektívny, keďže tu nie je žiadna sklenená vrstva. Modul je vyrobený z materiálov, ktoré sú tepelne odolnejšie ako tradičné moduly zo sklenených panelov a preto sú schopné odolávať vyšším teplotám. Vysoké teplo má stále negatívny vplyv na množstvo generovanej energie (rovnaký negatívny teplotný koeficient ako ostatné moduly využívajúce kryštalické články), ale moduly sa v dôsledku vyšších tepelných podmienok nerozbijú.

Môžete vyrábať farebné moduly?
Áno, farebné moduly je možné vyrobiť dvoma spôsobmi:
Pomocou farebných kryštalických buniek. Dostupné farby zahŕňajú zlatú, červenú, zelenú, hnedú atď.
Laminát môže byť biely a sivý, aj keď sú technicky možné aj iné farby.

Aké bunky sa používajú vo flexibilných moduloch?
Kryštalické kremíkové články (monokryštalické aj polykryštalické).

Aký je polomer ohybu s kryštalickými bunkovými materiálmi?
Naše predvolené moduly majú polomer ohybu 200 cm. Ponúkame však špeciálne modulové konštrukcie (menej a tenšie sklolaminátové tkanie) pre zaoblené povrchy, ktoré umožňujú polomer ohybu už od 15 cm.

V akých veľkostiach sú dostupné fotovoltické moduly?
Ponúkame moduly od 6 x 1 článkov až po 11 x 6 článkov. Upozorňujeme, že riešenia šité na mieru môžu byť drahšie. Výrobné zariadenia dokážu vyrobiť lamináty až do veľkosti 4,9 x 2,0 metra (hoci šírka modulu väčšia ako 1,2 metra často nie je možná/odporúčaná kvôli elektrickým pripojeniam a rozmerovým limitom dosky).

Aké sú elektrické charakteristiky modulov a koľko energie dodávajú?
Výkon, napätie a prúd závisia od veľkosti modulu a typu použitého článku. Vyrábame moduly, ktoré dokážu dodať približne 20 až 330 Wp, čo zodpovedá približne 165 Wp/m² (monokryštalické moduly). Ak máte nejaké konkrétne otázky k tejto téme, kontaktujte nás.

Aká je životnosť fotovoltického modulu?
Naše prvé certifikované moduly sa bez problémov používajú od roku 2014. Keďže materiály zo sklenených vlákien používané v našej konštrukcii pochádzajú z leteckého priemyslu a odolali enormnému opotrebovaniu viac ako 25 rokov, poskytujeme 40-ročnú záruku výkonu (85 %) na stavebne aplikovaných a stavebne integrovaných moduloch. Naše moduly sú testované v rôznych environmentálnych podmienkach (napr. odolnosť voči UV žiareniu, klimatická komora atď.).

Kde je umiestnená spojovacia skrinka?
V závislosti od vašich požiadaviek môže byť spojovacia skrinka pripevnená buď k hornej alebo spodnej časti modulu.

Aká je prevádzková teplota článku (NOCT) polykryštalických a monokryštalických modulov?
NOCT polykryštalických aj monokryštalických modulov je 54,5 °C.

Dajú sa fotovoltické moduly použiť s tradičným montážnym systémom?
Nie, pretože hlavnou aplikáciou týchto modulov je lepenie priamo na strechu/stenu.

Aké je správanie modulu pri požiari?
Lamináty sú certifikované podľa triedy požiarnej odolnosti C IEC 61730-2 a BROOF(t1) podľa EN 13501-5. Trieda požiarnej klasifikácie C s2 d0 podľa EN 13501-2 (táto informácia je čisto informatívna, pretože nebola udelená žiadna certifikácia, ale boli ukončené orientačné predbežné skúšky).

Koľko miesta je potrebné na výkon 1 kWp z fotovoltických modulov?
Vďaka lepeniu priamo na strechu je priestor využitý efektívnejšie ako pri tradičných montovaných moduloch kde montáž vyžaduje väčšiu vzdialenosť medzi radmi modulov, aby sa zabránilo vrhaniu tieňa. Tieň nie je problém pri našich moduloch, ktoré sú vysoké len 2 mm a súvislé kladenie od konca po koniec nie je problém. Výsledkom je výkon 1 kWp na 7,77 m².

Ako možno pripevniť energetické moduly?
Moduly je možné na povrch prilepiť, priskrutkovať alebo prinitovať. Moduly je možné zaistiť aj pomocou magnetov a rýchloupínacích systémov. Moduly však odporúčame lepiť.

Čo musím brať do úvahy pri invertoroch, ochrane pred bleskom a uzemnení?
Naše moduly zodpovedajú bezpečnostnej triede II podľa IEC 61140 a bezpečnostnej triede A podľa IEC 61730 a nevyžadujú uzemnenie. Modul nemá vodivé rámy a preto ho nemožno integrovať do žiadnych existujúcich rozvodov na ochranu pred bleskom. Meniče môžu byť použité s transformátormi alebo bez nich. Prečítajte si pokyny poskytnuté výrobcom Vášho meniča.

Aké teplotné rozsahy boli na paneloch testované?
Naše výrobky boli úspešne testované v celom teplotnom rozsahu od -40 do +85°C a sú certifikované IEC.

Aký vplyv má nečistota na fotovoltické moduly?
Predná vrstva je vyrobená z ETFE (etyléntetrafluóretylén). Jeho materiálové vlastnosti sa už osvedčili v architektúre (napr. Allianz Arena v Mníchove). EFTE je vysoko odpudzujúci materiál pre nečistoty a umožňuje použitie modulov na plochých strechách s veľmi nízkym sklonom.

Ako a ako často vyžadujú FV moduly čistenie?
Samočistiaci povrch - špeciálny povrch zabezpečuje trvalú samočistiacu schopnosť. Pomocníkom pri čistení je dážď, ktorý zmýva usadený prach. Táto jedinečná vlastnosť prispieva k stálej vysokej efektivite výroby energie. Frekvencia čistenia modulov do značnej miery závisí od spôsobu inštalácie a umiestnenia (typu a intenzity znečistenia ovzdušia). Moduly plochých striech je potrebné čistiť častejšie v závislosti od sklonu strechy. Odporúčame jednoducho vyčistiť vodou približne raz alebo dvakrát ročne v závislosti od úrovne znečistenia. Vyhnite sa tlakovému umývaniu.

Vykonali ste skúšky poveternostnými vplyvmi (testy dlhodobej stability UV žiarenia)?
Slnečné lúče môžu - v kombinácii s teplom a vlhkosťou - časom spôsobiť zmeny materiálu a zníženú účinnosť. Naše moduly preto podrobujeme tým najprísnejším testom a simuláciám nepriaznivých poveternostných podmienok. Jedným z príkladov je umelé zvetrávanie v laboratórnej xenónovej skúšobnej komore. Tento proces pochádza z automobilového priemyslu a používa sa na testovanie životnosti plechov pod vplyvom slnečných lúčov. V závislosti od testovacej normy zodpovedá 1 000 až 1 600 hodín v testovacej komore skutočnej environmentálnej a radiačnej záťaži päť rokov v miernom stredoeurópskom podnebí (ISO 16474-2) alebo 1 až 2 roky v klimatických zónach vystavených intenzívnejšiemu žiareniu ako je Florida, Arizona alebo púšť Kalahari (PV3929). Po dokončení testov sa merajú rôzne parametre, ako je priehľadnosť, zmena farby, lesk a porovnávajú sa s počiatočnými hodnotami. Fotovoltické moduly naďalej spĺňajú testovacie požiadavky aj po opakovaných testovacích cykloch (zodpovedajúcich 50-60 rokom v strednej Európe alebo 10-12 rokom vo vysoko exponovaných klimatických zónach). To vám poskytuje istotu, že po mnohých rokoch používania budete naďalej ťažiť z vysokej účinnosti a energetických výnosov.

Ako odolné sú moduly voči agresívnym podmienkam, napr. slaná voda a čpavok?
Náš robustný dizajn je odolný voči agresívnemu prostrediu. Moduly boli úspešne testované proti účinkom látok, ako je amoniak a slaná voda.

Sú vaše výrobky schopné odolať krupobitiu?
Naše výrobky odolajú krupobitiu, čo je požiadavka na získanie certifikácie IEC.

Ako reagujú fotovoltické moduly na tieň?
Rovnako ako pri konvenčných moduloch je potrebné vyhnúť sa tieňovaniu. Ak dôjde k zatieneniu, všetky moduly majú obtokové diódy, ktoré odpoja zatienené moduly, aby sa minimalizovali výstupné straty. V podmienkach slabého osvetlenia efekt zachytávania svetla znamená, že moduly ponúkajú vyšší výkon.

Sú FV moduly patentované?
Náš produkt je patentovaný. Viac informácií na vyžiadanie.

Poskytujete záruky na fotovoltické moduly?
V závislosti od oblasti použitia ponúkame nasledovné záruky:

BIPV & BAPV: Ponúkame 10-ročnú výrobnú záruku (pokrývajúca chyby materiálu a výrobné chyby). Ponúkame tiež 40-ročnú záruku na funkčnosť. (V prvom roku po zakúpení nového FV modulu bude maximálna strata výkonu (degradácia) 3% (t.j. FV modul bude mať minimálne 97% nominálneho výkonu uvedeného na faktúre). Od druhého roku a po dobu nasledujúcich 39 rokov budú mať FV moduly maximálnu ročnú stratu výkonu (degradáciu) 0,31%, t.j. po 40 rokoch budú mať FV moduly výkon minimálne 85% nominálneho výkonu.)

Mobilné a špeciálne aplikácie: Ponúkame 5-ročnú výrobnú záruku (pokrytie chýb a výrobných chýb). Ponúkame tiež 40-ročnú záruku na funkčnosť. (V prvom roku po zakúpení nového FV modulu bude maximálna strata výkonu (degradácia) 3% (t.j. FV modul bude mať minimálne 97% nominálneho výkonu uvedeného na faktúre). Od druhého roku a po dobu nasledujúcich 39 rokov budú mať FV moduly maximálnu ročnú stratu výkonu (degradáciu) 0,31%, t.j. po 40 rokoch budú mať FV moduly výkon minimálne 85% nominálneho výkonu.)

Adresa

Schetelig CE s.r.o. 
divízia Q:energy
Dlhá nad Váhom 440
927 05 Dlhá nad Váhom


Kontakt

Email: info@qenergy.sk
Tel.: +421 31 788 47 20

Linky


Novinky

Landing Page Software